Hygiejneuddannelser til håndværkere og teknikere som arbejder i fødevareindustrien

Der er større fokus på, at alle i en produktion – også håndværkerne – er en del af at sikre optimal hygiejne og sikre produkter. Det er væsentligt, da sikre produkter med god holdbarhed er mange penge værd. Nogle fødevareproducenter efterspørger allerede dokumenteret hygiejneviden hos eksterne håndværkere. Virksomheder ser det derfor som et kvalitetsstempel, at deres medarbejdere har et kompetencegivende diplom på CV’et.

Staalcentrum tilbyder derfor uddannelse til målrettet personer, som arbejder med installation og vedligehold af maskiner og udstyr til fødevareproduktion og beslægtede industrier.

Derfor tilbyder Staalcentrum to uddannelser:

 • Håndværkerens Hygiejnediplom
 • Fødevaresektorens Håndværkerdiplom

 

Håndværkerens Hygiejnediplom består af 1 dags koncentreret undervisning.

Deltagerne bliver klædt på til at færdes og arbejde hygiejnisk sikkert i en fødevareproduktion – herunder at forstå de grundlæggende principper i hygiejnisk vedligehold.

Uddannelsen er kompetencegivende og afsluttes med eksamen og diplom for bestået eksamen.

 

Fødevaresektorens Håndværkerdiplom er et mere dybtgående program på 2-3 undervisningsdage.

Uddannelsen inkluderer kompetencerne i Håndværkerens Hygiejnediplom suppleret med solid og detaljeret viden om hygiejnisk design, materialer, korrosion ol. Det endelige program tilpasses kunden efter aftale.

Uddannelsen er kompetencegivende og afsluttes med eksamen og diplom for bestået eksamen.

 

Vi laver meget gerne kursusforløb i virksomhedens egne rammer og kommer gerne også til Færøerne og Grønland.

For mere information om begge uddannelser kontakt Alan Friis på alan.friis@staalcentrum.dk eller 42 482 482

Håndværkerens Hygiejnediplom (HHD)

Hygiejnediplomet er et 1-dags kursus målrettet til dig, som arbejder praktisk med maskiner og udstyr til fødevareproduktion.

God hygiejne i produktionen er vigtigt for virksomheden, og dine arbejdsrutiner under montering eller reparationer er af stor betydning for produktionshygiejne og rengøring.

Med viden og forståelse for god hygiejne i produktionen er du med til at reducere risikoen for, at mennesker bliver syge – og i yderste konsekvens dør – af fx fødevarer forurenet med sygdomsfremkaldende bakterier.

Håndværkerens Hygiejnediplom giver dig alt det, du som smed, elektriker, montør, VVS’er og tilsvarende håndværker har brug for at vide for at kunne arbejde hygiejnisk sikkert i produktionsvirksomheder inden for fødevarer, biotek og farmaci.

Diplomet er et bevis for, at du har det nødvendige kendskab til god hygiejnisk håndværkeradfærd. Det giver dig et plus hos kunderne, så du bedst muligt kan udføre dine opgaver hos dem.

Du får diplomet fra Staalcentrum efter bestået eksamen baseret på en kursusdag bestående af teori og praksis.

Program

 • Præsentation af deltagere og introduktion
 • Introduktion til hygiejne, hygiejneproblemstillinger og vigtigheden af hygiejne for producenterne
 • Personlig hygiejne, påklædning og generelt om adfærd i produktionsfaciliteter, inkl. øvelse omkring håndhygiejne / værktøjshygiejne
 • Håndværkerens relation til virksomhedernes systemer og fødevarelovgivning
 • Gruppearbejde omkring håndværkerens besøg i en fødevarevirksomhed, baseret på regler fra udvalgte virksomheder
 • Materialer til fødevarekontakt i praksis
 • Installation og vedligeholdelse med hygiejniske design briller på
 • Eksamination
 • Afslutning og uddeling af diplomer
Undervisere: Alan Friis m.fl.
Samlet pris for en dag 15.000 kr inkl. handouts til deltagerne (der ydes rabat til medlemmer af Staalcentrum). Deltagerantal gerne mere end 8 og maks. 18

Fødevaresektorens Håndværkerdiplom (FHD)

Staalcentrum udbyder Fødevaresektorens Håndværkerdiplom, som er et tilbud til smede, elektrikere, montører, VVS’ere og tilsvarende, der arbejder hos fødevareproducenter. Uddannelsen forløber over 2 eller 3 dage.

Diplomet giver dig et stort plus og viser dine kunder, at du har specialviden, så du kan løse dine opgaver hos dem på bedste vis. Du får diplomet fra Staalcentrum efter tre kursusdage med både undervisning og praktiske øvelser

FHD handler om produktionshygiejne, konstruktionsmaterialer og fabriksanlæg. Og fortæller hvad der ødelægger fødevarerne og hvordan du medvirker til at sikre hygiejnen af procesanlæg.

 • Dag 1. HÅNDVÆRKERENS ABC – Alt det grundlæggende for din arbejdsdag
 • Dag 2. MATERIALER OG OVERFLADER – Det du kommer ud for i praksis
 • Dag 3.  INSTALLATION OG KONSTRUKTION – Det rette design til opgaven

Dag 1 ligner i store træk programmet for HHD. Forløbet kan komprimeres til 2 dage, hvis det ønskes.

Undervisere: Alan Friis m.fl
Pris baseres på vores standardpris på 15.000 kr/dag, men kontakt os for tilbud for en konkret opgave (der ydes rabat til medlemmer af Staalcentrum)
Deltagerantal maks 18

Tidligere deltagere siger om uddannelsen:

”Det har helt klart kvalificeret os til at arbejde med branchen – vi kender opgaven bedre og derfor løser vi også opgaverne til større tilfredshed for kunden” siger Ulrik Nielsen, Danpo (Scandi Standard) Års Vedligeholdelses chef. “Jeg kan klart anbefale kurset for alle, der gerne vil have opgaver i fødevarebranchen”.

Udviklingspartnere

Elementerne i uddannelserne er udviklet i samarbejde med Arla Foods, Novozymes, Damstahl, Dacapo Stainless, Erhvervsakademi Lillebælt, IPU og DTU Center for Hygiejnisk Design.