Historie

Staalcentrum blev stiftet den 7. december 2005 og er en videreførelse af vækstmiljøet ’Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter’, der fra 2003 til 2005 beviste, at videnudveksling mellem repræsentanter fra hele værdikæden kan føre til innovation og styrke såvel branchen som de enkelte virksomheders position på markedet.

I perioden var der et enestående samarbejde mellem industrideltagerne om at strukturere og videreformidle erfaringer med hygiejnisk design. Som et resultat af dette arbejde blev der udviklet i alt seks guidelines, der er offentligt tilgængelige.

Bag oprettelsen af Staalcentrum stod: Stålklyngen Trekantområdet, Teknologisk Institut, Trekantområdet Danmark, Kolding Erhvervsudvikling, Syddansk Universitet/CESFO, CEU-Kolding, Foodture, Vejle Amt, Odense Tekniske Skole/Erhvervs Akademiet, DTU Food, Tuborg-Fredericia Bryggeri, Grundfos A/S og Alfa Laval Kolding A/S.

Hygiejnisk design har været et centralt fagligt emne i Staalcentrum lige siden starten. Det har været godt at mødes om, da hygiejnisk design er neutralt for alle virksomhederne, men samtidig overordentligt relevant. Deltagerne har da også åbent delt deres erfaringer og været villige til at ’løfte i flok’.

Staalcentrum havde i starten status af selvstændigt innovationsaktør med egen offentlig bevilling. De politiske forandringer over tid har ført til, at bevillingerne gives til større samlede innovationsinitiativer. Således blev Staalcentrums bevilling i 2009 indlejret i FoodNetwork, hvor vi er medstiftere.

I 2014 skete der en ny sammenlægning af initiativer, som gjorde at Staalcentrum gik sammen med AluCluster og Plast Center Danmark om at skabe Dansk Materiale Netværk

Staalcentrum har dog hele tiden virket som selvstændig forening. På det seneste med aktiviteter i to Innovationsnetværk Dansk Materiale Netværk og FoodNetwork, og vi gør en dyd ud af at vores aktiviteter skaber værdi for medlemmerne.