Staalcentrum arbejder tæt sammen med relevante universiteter, erhvervsskoler, GTS-institutter for, at udvikle og formidle relevant viden til erhvervet om:

  • Ny produktionsteknologi
  • Hygiejnisk anvendelse af konstruktionsmaterialer
  • Hygiejnisk design af komponenter og proceslinjer
  • Rengøring

Universiteter

DTU

DTU Fødevareinstituttet (DTU Food) er internationalt ledende i forskning, undervisning og rådgivning inden for fødevareteknologi (herunder hygiejnisk design), fødevaresikkerhed, ernæring, miljø og sundhed. Læs mere på. DTU Fødevareinstituttet huser siden 2014 tillige DTU Center for Hygiejnisk Design.

 

SDU

Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet er det danske samlingssted for international forskning i entreprenørskab og små- og mellemstore virksomheders ledelse og organisation, samt busines-to-business marketing og supply chain management.

GTS institutter

Teknologisk institut

Teknologisk Institut, der udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv. Særligt interessant i forhold til Staalcentrum er aktiviteter inden for materialeteknologi (fx 3D print), ny produktionsteknologi til slagterisektoren og fødevaresikkerhed.

 

FORCE Technology

FORCE Technology er en ledende teknologipartner, som leverer konsulentydelser og services med fokus på energi, olie og gas, den maritime sektor, produktion, servicesektoren og infrastruktur. Særligt interessant er virksomhedens  viden om materialers holdbarhed, fødevarefremstilling, fødevaresikkerhed samt hygiejnisk drift af processer.

Andre undervisningsinstitutioner

SDE

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle udbyder 45 forskellige erhvervsuddannelser og er blandt Danmarks største tekniske skoler.

 

Hansenberg Kolding

HANSENBERG tilbyder over 30 uddannelser fordelt efter fagområde på fem brancheskoler beliggende i Kolding.

Innovationsnetværk

Dansk Materiale Netværk

Dansk Materiale Netværk (DMN) er et innovationsnetværk, som arbejder for at styrke danske virksom­he­ders konkurrenceevne og indtjening gennem innovativ anvendelse af materia­ler og materialeteknologier. Staalcentrums aktiviteter omkring materialer og materialeteknologi foregår således i regi af DMN.

DMNs aktiviteter er delt i tre søjler:

  • PlastNets aktiviteter under navnet PlastNet
  • Staalcentrums aktiviteter under navnet Staal­Net
  • Aluminium aktiviteter i AluNet

 

FoodNetwork

FoodNetwork er fødevaresektorens innovationsnetværk, som arbejder for at skabe vækst og udvikling i små og mellemstore fødevarevirksomheder over hele landet.

FoodNetwork tilbyder en række forskellige aktiviteter, som er tilpasset branchens behov, og som understøtter den enkelte virksomheds udviklingspotentiale.

Staalcentrum er partner i FoodNetwork med aktiviteter inden for fødevareteknologi og ny produktionsteknologi.

Foreninger m.m.

 

Fødevareklubben

Fødevareklubbens formål er at styrke fødevareindustriens erhvervsmæssige position samt at formidle viden og erfaringer af fælles interesse om fx produktions- og procesteknik, organisationsudvikling, produktudvikling, udnyttelse af offentlige udviklingsprogrammer, påvirkning af myndigheder m.v.

 

VIFU – Videncenter for Fødevareudvikling

VIFU arbejder gennem hele værdikæden – fra råvarer til forarbejdning over markedsføring – med fokus på fødevarer, fødevareudvikling og fødevareinnovation.

VIFU etablerer netværk, projekter og samarbejde mellem relevante aktører inden for fødevare- og fødevarerelaterede erhverv. VIFU er desuden administrator af FoodNetwork.

 

EHEDG

EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) er en sammenslutning af udstyrsfabrikanter, fødevareproducenter, videncentre og myndigheder.

EHEDG udarbejder guidelines for hygiejnisk design, udvikler testmetoder og driver en international anerkendt certificeringsordning for hygiejnisk design. EHEDG har en dansk afdeling, som er bindeleddet for samarbejde med Staalcentrum.

 

Fiskeviden.dk

Fiskeviden.dk er et samarbejde mellem Nordsøen Forskerpark og Teknologisk Institut.

Fiskeviden.dk formidler projektresultater af relevans for fiskebranchen.