Nyhedsbrev nr 4 2017

Staalcentrum er i god vækst. Og det er vækst over en bred front. Såvel antal medlemmer, som projektaktiviteter, arrangementer og efteruddannelse viser alle opadgående kurver. Det ser jeg som et klart tegn på, at vores strategi lykkes. Vores fokus på kerneaktiviteter indenfor hygiejnisk design, hygiejniske materialer, hygiejnisk drift af procesanlæg, rengøring og ny teknologi til…