Staalcentrum lukkede som selvstændig forening pr 31/12 2019. Dette blev besluttet på generalforsamlingen den 25/11 2019. Her besluttede man også at arbejde for, at tilbyde et fortsat netværk for branchen.

Vi er derfor glade for, at Agro Business Park har sagt ja til at drive et professionelt netværk i forlængelse af Staalcentrums aktiviteter. Deltagelse i netværket vil være gratis i det 1. år og første møde forventes afholdt ultimo 1. kvartal 2020. Er du interesseret i at deltage i netværket, så kontakt Kathrine Vejgaard Stage (kvs@agropark.dk), som forestår den daglige drift af netværket.

Vi har fundet fire temaer som der vil blive arrangeret møder om:

  1. Hygiejnisk design for begyndere i samarbejde med EHEDG Danmark
  2. FKM (Fødevare Kontakt Materialer) for begyndere, samarbejde med FORCE Technology
  3. Temadag hvor vi prøver at involvere Tetrapak og deres syn på dokumentation, bl.a i forbindelse med salg til Kina
  4. Leverandørdrevet innovation – Robotter – Materialer – Produkter

Tillige har vi samlet følgende tilbud, som måske kan have interesse (kræver jeres aktive tilmelding)

Bestyrelsen og den dagligeledelse vil gerne sige tak til alle, som har deltaget i Staalcentrum’s aktiviteter gennem årene. Det har været en fantastisk rejse, hvor vi sammen har bidraget væsentligt til, at hygiejnisk design er sat på dagsordenen samt, at procesudstyr fra danske virksomheder har kunnet holde en høj standard på rengørelighed og levetid. Vi er glade for, at det er lykkedes at tilbyde et fortsat netværk til jer, som har fokus på relevante emner fra Staalcentrums virkefelt.

Vi håber at se jer til spændende arrangementer i fremtiden.